Izrada sajta - Web dizajn
za Vaše bolje online poslovanje

Izrada sajta kreće kreiranjem koncepta koji pruža odgovore na sledeća pitanja:

 • razlozi za kreiranje ili redizajn sajta i ciljevi koji njime žele da se postignu;
 • identifikovanje ciljne grupe – korisnika sajta (kreiranje persone);
 • koje su ključne potrebe ciljne grupe;
 • ko su glavni konkurenti koji pružaju sličnu ponudu ciljnoj grupi;
 • analiza online nastupa konkurencije;
 • željeni tip sajta (prezentacija, blog, portal, portfolio, web shop…);
 • istraživanje ključnih reči;
 • struktura sajta (broj stranica, hijerarhijski nivoi stranica);
 • plan za kreiranje sadržaja;
 • izbor naziva Internet domena;
 • tip hostinga na kojem će se Vaš novi web sajt nalaziti.
 

Šta Vam sve donosi izrada sajta ili redizajn postojećeg?

Izrada sajta se najčešće dovodi u vezu sa željom za jačim kredibilitetom, povećanjem vrednosti kompanije, boljim online pozicioniranjem i marketingom, privlačenjem novih klijenata, unapređenjem odnosa i komunikacije sa postojećim i potencijalnim klijentima, povećanjem profita, itd.

Vaš web sajt predstavlja online prezentaciju Vaše kompanije, njenih proizvoda, usluga i zaposlenih, takođe web sajt odnosno domen pruža Vam mogućnost korišćenja sopstvene email adrese koja je mnogo profesionalnija od komercijalnih provajdera kao što su Gmail, Outlook
ili Yahoo.

Razlozi za redizajn postojećeg web sajta najčešće leže u zastarelom izgledu, nepostojanju responzivnosti (nije prilagođen različitim veličinama ekrana), lošem korisničkom iskustvu, nepostojanju SEO optimizacije, lansiranju novih proizvoda ili usluga koji nisu zastupljeni na postojećoj verziji, ili jednostavno niste zadovoljni njegovim učinkom.

Identifikovanje ciljne grupe – budućih korisnika Vašeg sajta

Određivanjem ciljne publike tj. budućih korisnika web sajta dobijamo uvid u to koja su njihova očekivanja i navike, a od čega direktno zavisi strategija za kreiranje sadržaja koji će kasnije donositi vrednost za željene korisnike.

Da bi odredili ciljnu publiku pravimo persone – dokumente koji opisuju tipične željene korisnike. Dobrim istraživanjem i opisom persone će nam dati sliku o tome ko su korisnici veb sajta i na koji način će ga koristiti. Potreban broj persona varira od minimalno tri, ali nije neuobičajeno i da ih ima i sedam ili osam.

Za kreiranje kvalitetnih persona potreban je razgovor sa menadžmentom, zaposlenima koji su u direktnom kontaktu sa kupcima (marketing, prodaja, korisnički servis), kao i sa postojećim i potencijalnim kupcima. Takođe potrebno je obraditi i podatke o saobraćaju na postojećem veb sajtu, podatke iz anketa korisnika, prepiske elektronske pošte, itd.

Informacije za kreiranje kvalitetnih persona su one koje će korisnici smatrati relevantnim i uverljivim, a na osnovu prikupljenih podataka dobićemo sliku o tome šta je bitno za korisnike, brend i sam projekat. Minimalne informacije potrebne za kreiranje persona su: fotografija, ime, godine, lokacija, zanimanje i biografija.

Opcione informacije mogu biti: obrazovanje, visina primanja, online aktivnosti, offline aktivnosti, lični moto, način interakcije sa brendom ili projektom, tehnički nivo znanja, prisustvo na društvenim mrežama, upotreba mobilnih uređaja, razlozi za korišćenje brenda, proizvoda ili projekta, ciljevi, itd.

Identifikovanje konkurencije i analiza njenog online nastupa

Vi verovatno najbolje poznajete svoje konkurente na tržištu, ali da li ste izvršili detaljnu analizu njihovog online nastupa i utvrdili postojanje dodatnih konkurenata koji posluju samo na online tržištu?

Znate li kako se konkurencija pozicionira u rezultatima pretrage, koje su ključne reči koje dovode saobraćaj na njihove web sajtove i koliko im tačno saobraćaja donose?

Precizne odgovore na ova pitanja dobijamo upotrebom specijalizovanih komercijalnih SEO alata.

Izbor tipa web sajta

Odlučili ste da za svoje poslovanje ili lične potrebe pokrenete web sajt, ali niste sigurni kako da izaberete odgovarajući tip? Vaš novi web sajt može biti samo podrška offline poslovanju ili se Vaše poslovanje može kompletno zasnivati na web sajtu.

Web sajt kao podrška Vašem offline poslovanju

Ukoliko Vas zanima izrada sajta koji će biti podrška Vašem offline poslovanju možete se odlučiti za neki od sledećih tipova:

 • prezentacioni sajt;
 • portfolio sajt;
 • Web shop.

Prezentacioni sajt

Prezentacioni sajt kompanije ima ulogu da korisnicima koji su Vas pronašli online predstavi Vaše poslovanje, odnosno da im pokaže koji su to proizvodi ili usluge koje možete da im ponudite.

Portfolio sajt

Ukoliko se bavite umetnošću portfolio sajt je idealan za predstavljanje Vaših talenata i radova kroz galerije fotografija, audio i video snimke, odlomke iz tekstova itd.

Web shop – online prodavnica

Web shop ili online prodavnica predstavlja sajt za online prodaju opštih ili specijalizovanih proizvoda.

Web sajt kao poslovni model

Neki od tipova web sajtova koji mogu predstavljati Vaš poslovni model:

 • Blog sajt;
 • Affiliate sajt;
 • Web shop (kao i kod podrške offline poslovanju samo u ovom slučaju online prodavnica predstavlja jedini način prodaje).
 

Blog sajt

Blog predstavlja platformu kroz čiji sadržaj možete prodavati svoje ili proizvode i usluge Vaših partnera, zarađivati od prostora za oglašavanje, sponzorstva brendova, itd.

Affiliate sajt

Affiliate sajt predstavlja partnerski program kod kojeg prihode ostvarujete upućivanjem klijenata na web sajt Vaših partnera. Na osnovu obavljene prodaje partner Vam isplaćuje procenat.

Sve češća je primena spajanja dva ili više tipova poput prezentacionog sajta ili online prodavnice u kombinaciji sa blogom koji putem kvalitetnog sadržaja dovodi korisnike na sajt.

Izbor ključnih reči

Ključne reči su pojmovi koje korisnici koriste prilikom potrage za određenim informacijama na nekom od pretraživača najčešće Google-u.

Istraživanje ključnih reči jedan je od najvažnijih segmenata SEO optimizacije. Izbor pravih ključnih reči koje Vaši potencijalni  korisnici koriste i njihova implementacija u  strukturu i sadržaj sajta od presudnog su značaja za buduće pozicioniranje u rezultatima pretrage.

Izbor odgovarajuće strukture web sajta

Struktura web sajta se odnosi na međusobnu povezanost stranica sajta. One moraju biti organizovane na način koji će odgovarati korisnicima, ali i Google-u kako bi na pravi način razumeo šta Vaš sajt predstavlja, odnosno koju tematiku obrađuje.

Struktura utiče na buduće korisničko iskustvo, ali ujedno je i veoma bitna za SEO optimizaciju.

Struktura sajta iz ovog razloga mora biti formirana na osnovu prethodno temeljno urađenog istraživanja ključnih reči. Istraživanje će nam dati pravu sliku o tome koje stranice je potrebno formirati u koje kategorije ćemo ih razvrstati i kakav sadržaj za njih kreirati kako bi dovodile kvalitetan saobraćaj sa pretraživača.

Preporuka je da se struktura sajta organizuje vertikalno po katagorijama koje će činiti stranice sa sličnom tematikom.

Plan za kreiranje sadržaja

Nakon završenog istraživanja i izbora ključnih reči i njihove implementacije u strukturu sajta na red dolazi plan za kreiranje sadržaja.

Sadržaj svakog sajta je ključni element, na osnovu njega sajt će se pozicionirati u rezultatima pretrage, a korisnici će se ponovo vraćati, kontaktirati Vas ili se odlučivati za kupovinu.

Sadržaj najčešće predstavlja pisani tekst, ali to mogu biti i fotografije, ilustracije, kao i sadržaj u audio ili video formatu.

Plan za kreiranje sadržaja zavisi od sledećih elemenata:

 • jasne slike o kompaniji (njene vrednosti, snage i slabosti);
 • analize postojećeg sadržaja (ukoliko je reč od redizajnu ili SEO optimizaciji postojećeg sajta);
 • ciljne publike za koju se sadržaj kreira;
 • problema koji sadržaj rešava – na koja pitanja daje odgovor;
 • podele sadržaja na tipove;
 • ideja za kreiranje sadržaja;
 • vremenskog rasporeda za kreiranje sadržaja;

Naziv Internet domena

Naziv Internet domena predstavlja Vašu jedinstvenu adresu (u našem slučaju to je sajtdzija.rs) koja zamenjuje stvarnu IP adresu Web sajta (naša je 213.133.115.6) preko koje se odvija komunikacija na Internetu. Priznajte da je mnogo lakše upamtiti, uneti u Vaš pretraživač ili preporučiti ime domena od IP adrese Web sajta.

Nazivi Internet domena se zakupljuju od ovlašćenih registara na period od jedne do deset godina. Ovaj podatak je veoma bitan jer u slučaju da ne produžite registraciju svog domena u roku od 30 dana nakon isteka njegovog zakupa moguće je da ga zakupi bilo ko drugi. Vi niste vlasnik izabranog naziva Internet domena već samo zakupac na određeni period. Naša preporuka je da odabrani domen zakupite na više godina kako ne biste došli u situaciju da zaboravite da produžite zakup i ostanete bez domena.

Kako da izaberete pravi naziv Internet domena za Vaš web sajt

Naziv domena je jedan od ključnih elemenata Vašeg sajta jer on je taj koga korisnici prvog vide i na osnovu koga mogu stvoriti početnu sliku o Vašem sajtu. Naziv može uticati i na SEO optimizaciju jer ukoliko sadrži ključne reči one mogu pojačati Vaše rangiranje. Ukoliko za naziv upotrebite Vaš lični ili brend Vaše kompanije dobićete priliku da povećate prepoznatljivost brenda.

Naši saveti za izbor naziva internet domena:

 • upotrebite optimalan broj karaktera od 5 do 15, kraće je bolje;
 • domen mora biti lak za kucanje i izgovor;
 • izbegavajte upotrebu crtica i brojeva u nazivu;
 • ukoliko upotrebljavate ključne reči stavite ih na početak naziva;
 • ne koristite previše ključnih reči;
 • razmišljajte dugoročno, ako budete želeli da menjate naziv koštaće Vas SEO rangiranja, vremena i novca;
 • proverite dostupnost naziva na društvenim mrežama (dobro je da nazivi budu usklađeni);
 • proverite da li je naziv zaštićen.
 

Da li upotrebiti uopšten naziv ili ime Vašeg brenda

Za naziv domena možete upotrebiti ime svog brenda, ključnu reč ili njihovu kombinaciju. Čest je slučaj da se zbog borbe za pozicioniranje u nekoj kategoriji pojavi veliki broj sličnih domena, sa različitim ekstenzijama.

Da li biste mogli da napravite sigurnu razliku između sledećih domena:

 • apartmani-beograd.rs
 • apartmani-beograd.com
 • apartmani-beograd.co.rs
 • apartmanibeograd.rs
 • apartmanibeograd.com
 • apartmani-u-beogradu.com
 • apartmani-u-beogradu.rs
 

Ukoliko prijatelju preporučite neki od ovih sajtova da li će otići na pravi ili konkurentski? Ono što je interesantno, samo jedan od ovih sedam domena se nalazi na prvoj stranici rezultata pretrage za pojam apartmani beograd. To znači da im sa strane SEO optimizacije nije pomoglo prisustvo ključne reči u nazivu domena.

Ime Vašeg brenda je jedinstveno i izdvaja Vas od konkukrencije!

Izbor ekstenzije domena

Ekstenzija predstavlja nastavak domena, odnosno sve što se nalazi iza tačke. Može biti generička poput .com, .net, .info, .biz i sličnih ili nacionalna poput .rs koja je rezervisana za domene Republike Srbije.

Pitanje sa kojim se često susrećemo je: “Da li da izaberem .com ili .rs ekstenziju sa zvoj domen?” Iz ugla SEO optimizacije naš odgovor na ovu nedoumicu je da se odlučite za .com ukoliko je Vaš sajt okrenut globalnom tržištu, a ukoliko planirate poslovanje samo na lokalnom tržištu izaberite .rs, .срб ili nacionalnu ekstenziju države koja je Vaše željeno tržište. Prilikom lokalne pretrage Google delom daje prednost nacionalnim domenima u rezultatima pretrage.

U poslednje vreme je veoma popularan izbor domena i ekstenzija koje zajedno čine interesantu celinu poput kupi.me, obuci.se, itd.

Ukoliko želite da zaštitite dobar domen ili ime Vašeg brenda dobro rešenje je zakup više ili svih slobodnih ekstenzija.

Proverite dostupnost željenog domena

Proveru dostupnosti srpskih domena možete izvršiti na web sajtu Registra nacionalnog internet domena Srbije.
Proveru svih internacionalnih domena možete izvršiti uz pomoć Whois servisa.

Web hosting

Web hosting predstavlja uslugu smeštanja Vašeg web sajta odnosno svih njegovih fajlova na server sa kojeg će njegov sadržaj biti dostupan korisnicima u svakom trenutku.

Izbor odgovarajućeg Web hosting paketa

Prilikom izbora web hostinga glavni paramteri od kojih zavisi odluka su veličina Vašeg web sajta, očekivana posećenost odnosno količina saobraćaja i visina budžeta koji Vam je na raspolaganju za zakup hostinga. Većina web hosting provajdera u svojoj ponudi ima takozvane shared hosting pakete. Oni predstavljaju mesto na serveru kod kojeg Vaš sajt deli resurse (radnu memoriju, procesorsko vreme, prostor na disku i protok podataka) sa ostalim korisnicima servera. Od posećenosti i opterećenja ostalih sajtova na serveru zavise i performanse Vašeg sajta.

Ovakvi paketi nude određen prostor na svom serveru najčešće 2, 5, 15, 20 ili neograničen broj gigabajta. Osim veličine skladišnog prostora neki deljeni paketi imaju ograničenje za količinu ostvarenog protoka na mesečnom nivou, koja može biti 200, 400, 500 gigabajta.

Kada Vaš sajt veličinom ili količinom ostvarenog saobraćaja prelazi ove limite ili Vam je bitna garantovana neprekidna dostupnost sajta i vrhunske performanse neophodno je da zakupite neku od dedicated ili Cloud VPS (Virtual private server) varijanti hostinga.

Dedicated hosting paketi nude servere koji hostuju samo Vaš web sajt i kod kojih svi resursi pripadaju samo Vama. Oni nude potpunu kontrolu nad serverom i izvrsne performanse, ali su troškovi zakupa visoki i odgovornost za brigu o serveru je na Vama.

Cloud VPS hosting predstavlja podelu fizičkog servera na više virtuelnih servera koji mogu raditi nezavisno jedni od drugih. Za razliku od shared hostinga VPS Vam nudi mnogo bolje performanse jer su korisnici razdvojeni i dovoljan deo resursa Vam je na raspolaganju.

Kod Dedicated i VPS hostinga moguća je brza skalabilnost resursa u slučaju povećanja opterećenja.

Dizajn web sajta

Nakon izbora ciljeva projekta, identifikovanja vrste veb sajta i njegovih korisnika, kao i formiranja strukture veb sajta dolazimo do dizajna. Dizajn web sajta se planira i predstavlja dokumentacijom u vidu skica i prototipa.

Sajt mape

Sajt mape nam pomažu da identifikujemo strukturu web sajta, da organizujemo hijerarhiju i veze kako bismo razumeli gde korisnici mogu da pronađu željeni sadržaj. One predstavljaju vizuelni način za predstavljanje reprezentativnih stranica web sajta.

Wireframes

Wireframe predstavlja pojednostavljeni prikaz dizajna web sajta koji sadrži jasnu prezentaciju i može da posluži kao njegova osnova. Wireframe se koristi za identifikaciju elemenata koji će biti korišćeni na stranici kao što su:

 • navigacija;
 • sekcije sa sadržajem;
 • potrebe za fotografijama i drugim vrstama medija;
 • pozivima na akciju (Call to action).

Wireframe se dopunjuje napomenama koje opisuju pojedinačne elemente i njihovu interakciju informacijama kao što su:

 • identifikacija i obeležavanje sadržaja;
 • izvori sadržaja;
 • pravila prikaza;
 • pravila interakcije;
 • odredišta interakcije;
 • pravila procesa;
 • greške u sadržaju.

Izrada prototipa web sajta

Izrada prototipa je efikasan način testiranja predloženih funkcionalnosti i dizajna sa korisnicima pre investiranja u razvoj. Prototipi mogu biti jednostavni crtani olovkom na papiru ili kompleksni izrađeni u nekom od softverskih programa u digitalnom obliku.

Aktivnosti nakon izrade i pokretanja web sajta

Nakon što je web sajt dizajniran i pokrenut potrebno je prikupljati podatke iz analitike korišćenja i analizirati sledeće podatke:

 • ko su novi korisnici veb sajta;
 • ko su ponovni korisnici veb sajta;
 • koliki je broj pregledanih stranica po korisniku;
 • koliko je vreme zadržavanja korisnika na stranicama;
 • sa kojih stranica korisnici napuštaju veb sajt;
 • koliko je vreme trajanja sesija;
 • koji su pojmovi korišćeni u pretrazi.

Ove informacije mogu biti korisne za razumevanje na kojim tačkama korisnici imaju problema i pomoći u dodatnom unapređenju web sajta.

Ukoliko Vam je potrebna izrada sajta ili imate dodatnih pitanja u vezi sa ovom tematikom kontaktirajte nas na kontakt@sajtdzija.rs